МСФЗ: особливості

 • Переглядів: 979

Міжнародні Стандарти Фінансової Звітності (МСФЗ) - від англомовного International Financial Reporting Standards (IFRS). МСФЗ також часто називають IAS - International Accounting Standards, або Міжнародні Стандарти Бухгалтерського Обліку (МСБО). Незважаючи на те, що терміни IAS та IFRS зазвичай використовуються як рівнозначні, між ними є відмінності.

IAS називаються стандарти, які видавалися Комітетом по МСФО (International Accounting Standards Committee, IASC).

У 2001 році була проведена реструктуризація Комітету з МСФЗ і був заснований Фонд МСФЗ. Чинний в його складі Рада з МСФЗ (International Accounting Standards Board - IASB) з 01.04.2001 став випускати стандарти, які іменуються IFRS. Але по суті це такі ж МСФЗ, які діють поряд з IAS.

Концептуальні засади фінансової звітності - це документ, який прийнятий Радою з МСФЗ, проте не є ні міжнародним стандартом (IFRS, IAS), ні роз'ясненнями (IFRIC, SIC).

Зверніть увагу, що якщо вас цікавить професійне обучение отчетности МСФО, вам варто завітати на сайт hocktraining.com, на якому є більш детальна інформація щодо цього.

Концептуальні основи не встановлюють конкретні норми і правила оцінки або розкриття інформації у фінансовій звітності. Більш того, жодне з положень Концептуальних засад не має переважної сили над положеннями конкретних МСФЗ. Це означає, що при виникненні протиріч між вимогами конкретного стандарту і Концептуальними засадами, керуватися потрібно правилами конкретного МСФЗ.

Проте, Концептуальні засади є одним з основоположних документів у системі МСФЗ, вони встановлюють принципи, які лежать в основі підготовки та подання бухгалтерської фінансової звітності за міжнародними стандартами.

Призначення Концептуальних засад полягає в наступному:

 • сприяти користувачам фінансової звітності в інтерпретації інформації, що міститься в звітності;
 • сприяти укладачам фінансової звітності в застосуванні МСФЗ і розгляді питань, які ще не врегульовані конкретними МСФЗ;
 • сприяти Раді по МСФО в подальшій гармонізації нормативних актів, стандартів бухгалтерського обліку і процедур, що стосуються подання фінансової звітності;
 • сприяти Раді по МСФО при розробці майбутніх стандартів і перегляд існуючих МСФЗ;
 • сприяти національним органам, які розробляють стандарти фінансової звітності, в розробці національних стандартів;
 • сприяти аудиторам у формуванні думки про відповідність фінансової звітності вимогам МСФЗ;
 • надати інформацію про підхід Ради з МСФЗ до написання міжнародних стандартів.

У Концептуальних засадах розглядаються наступні питання:

 • визначення, принципи визнання та підходи до оцінки елементів, з яких складається фінансова звітність;
 • мета фінансової звітності;
 • якісні характеристики корисної фінансової інформації;
 • концепції капіталу та підтримки розміру капіталу.

2011-2020 Всі права захищено.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт myslinsky.org обов"язкове, інакше - знайду і руки відірву :)
Designed by Me (or not).
Головна | Контакти | Про автора